Marathi elocution topics. 100+ Marathi Kavita 2022-10-23

Marathi elocution topics Rating: 7,2/10 1394 reviews

Marathi is a language spoken in the state of Maharashtra in India and is one of the official languages of the country. Elocution is the act of speaking in a clear and expressive manner, especially in public. There are many topics that can be used for Marathi elocution competitions or speeches, and some of these are discussed below.

  1. The importance of preserving and promoting Marathi language and culture: Marathi language and culture have a rich history and are an integral part of the state of Maharashtra. However, with the increasing influence of other languages and cultures, it is important to preserve and promote Marathi language and culture. This can be done through various initiatives such as organizing Marathi language classes, conducting cultural events and festivals, and promoting Marathi literature.

  2. The role of education in nation building: Education plays a crucial role in the development of a country and its citizens. It helps to build a strong foundation for the future and enables individuals to contribute to the progress of the nation. In this context, the importance of education in Marathi can be highlighted.

  3. The challenges faced by farmers in modern times: Agriculture is an important sector in India, and farmers play a vital role in the country's economy. However, farmers often face various challenges such as fluctuating market prices, lack of access to modern technology and techniques, and natural disasters. These challenges can be discussed in the context of Marathi elocution.

  4. Environmental conservation: Environmental conservation is a global issue that affects all of us. In Marathi elocution, the importance of protecting our environment and preserving natural resources for future generations can be highlighted.

  5. The role of women in society: Women have always played an important role in society, but they often face various challenges such as discrimination and inequality. In Marathi elocution, the role of women in society and the challenges they face can be discussed.

These are just a few examples of the many topics that can be used for Marathi elocution. It is important to choose a topic that is relevant and interesting, and to present it in a clear and expressive manner.

100+ Marathi Kavita

marathi elocution topics

चांगल्या लोकांची परमेश्वर खूप परिक्षा घेतो पण साथ कधीच सोडत नाही वाईट लोकांना परमेश्वर खूप काही देतो पण साथ कधीच देत नाही 7. गुलाबाच्या पाकळ्या मध्ये तुज्या प्रेमाचा गंध दरवडतो फुलपाखरांन प्रमाणे सर्वांना मोहीत करून जातो तू येणा जरा तू येणा जरा ……………. मन मनास उमगत नाही, आधार कसा शोधावा स्वप्नातील पदर धुक्याचा, हातात कसा लागावा मन थेंबाचे आकाश, लाटांनी सावरलेलं मन नक्षत्रांचे रान, अवकाशी अवतरलेलं मन गरगरते आवर्त, मन रानभूल, मन चकवा मन काळोखाची गुंफा, मन तेजाचे राऊळ मन सैतानाचा हात, मन देवाचे पाऊल दुबळ्या गळक्या झोळीत हा सूर्य कसा झेलावा मन मनास उमगत नाही, आधार कसा शोधावा चेहरा-मोहरा याचा, कुणी कधी पाहिला नाही मन अस्तित्त्वाचा सिंधू, भासाविण दुसरा नाही या ओळखी नात्याचा, कुणी कसा भरवसा द्यावा मन मनास उमगत नाही, आधार कसा शोधावा — सुधीर मोघे 7. You'll find some are more suitable for an imaginative child and others for a practical, factual child. What points, information or arguments are the strongest? The competition was concluded with a few words of encouragement by the judges Tr. तलावातलं पाणी संपून तो कोरडा होतो तेव्हा… किडे माश्यांना खात असतात संधी सर्वांना मिळते, फक्त त्यासाठी आपली वेळ यावी लागते. Try to understand how the author has covered it.

Next

MARATHI ELOCUTION

marathi elocution topics

पाणी कसेही असो आता टळेना पोहणे त्याला तयारी पाहिजे — विंदा करंदीकर 6. त्यावर झऱ्याने शांततेत उत्तर दिले, मोठे होऊन खारे होण्यापेक्षा लहान राहून गोड बनणे कधीही चांगले कारण तिथे वाघ पण वाकुन पाणी पितो 9. . चला दोस्तहो आयुष्यावर बोलू काही! शब्दांना वेळीच सावरले म्हणून बरे झाले नाहीतर शब्द भलतेच बोलून गेले असते, शब्दांना माघारी बोलावले म्हणून बरे झाले नाहीतर शब्द छेद करून पार गेले असते शब्द तरूण बंदुकीतल्या दारूसारखे ज्वालाग्राही अस्मितेच्या खाली पोट असते हे त्यांना माहीत नसते — दत्ता हलसगीकर 9. पडला पडला म्हणताना कळपात हसू झाले, हरला हरला म्हणताना कळपात सोहळे झाले, हरण्याचा सोहळा माझा किती वेळ सुरू होता? पहिल्या पाऊसाची सर जशी, तशीच माझा आयुष्यात येणारी तू…. काळ हा कोणाचाच नसतो का रे तू समजक नाहीस, आज तू हरला म्हणून असं नाही की तू उद्या जिंकणार नाहीस, काळ तर कोणाच्याच हातात नाही तो नेहमी बदल असतो, कधी आपल्याला परकं करतो तर कधी परक्यांना आपलं करतो, बुडलेला सूर्य पुन्हा एकदा उगवत असतो तोही प्रत्येक दिवशी नव्याने सुरूवात करतो, कोमेजेलेलं फुल पाहून झाड कधीच निराश होत नाही कारण त्याला माहीत असतं उद्याचा बहर अजून येणार आहे… तू ही कर असं काही, की लोक घेतील तुझं नाव अभिमानाने… घे आकाशात उंच भरारी नको करू पर्वा हरण्याची… 4. They are especially helpful for developing a rough list of wheedling brainstorms.

Next

7th ILS Marathi Elocution Competition

marathi elocution topics

पाकळ्यांचे गळणे म्हणजे फुलांचे संपणे असते संपतानाही सुंगध देणं यातंच त्यांचे आयुष्य असते असं आयुष्य जगता येणे म्हणजे खरंच आयुष्याचे सोने असते पण या ज्यांना याचा अर्थ समजतो त्यांचे जीवनच खऱ्या अर्थाने सोन्याहून पिवळे असते हृदयस्पर्शी प्रेरणादायी कविता Heart Touching Inspirational Poem In Marathi Motivational Poem In Marathi मनातील विचारांचा शरीर आणि जीवनावर परिणाम होत असतो. माझे आता हरणे कमी झाले. अशावेळी निराश मनाला गरज असते ती प्रेरणादायी विचारांची… ज्यातून स्फुर्ती घेत तुम्ही आयुष्यात सर्व काही मिळवू शकता. लगबग पांखरे ही गात गात गोड गाणे टिपतात बघा दाणे चोहींकडे, चोहींकडे, झोपलेल्या अशा तुम्ही आणायाचे मग कोणी बाळासाठी चारापाणी चिमुकल्या, चिमुकल्या? आम्हाला आशा आहे की हे निबंध आपण सर्वाच्या कामात येतील. Here is our list of 10 interesting speech topics. ज्याची बाग फुलून आली त्यांनी दोन फुले द्यावीत ज्यांचे सूर जुळून आले त्यांनी दोन गाणी द्यावीत, ज्यांच्या अंगणात झुकले ढग त्यांनी ओंजळभर पाणी द्यावे आपले श्रींमत ह्रदय त्यांनी रिते करून भरून घ्यावे, आभाळाएवढी ज्यांची उंची त्यांनी थोडे खाली यावे मातीत ज्यांचे जन्म मळले त्यांना खांद्यावरती घ्यावे. मौनाचे रामायण सहन करता येतं सीता होऊन, पण शब्दांचं महाभारत सोसायला पाठीशी कृष्ण हवा… — पद्मा गोळे 8.

Next

Speech topics for children

marathi elocution topics

All latest Kendriya Vidyalaya Class 5MarathiWorksheetswith Answers and test papers are given below. Students can click on the links below and download all Pdf worksheets forMarathiclass 5for free. मित्रहो, माझे नाव मोहित पाटील. While a benefit will never pay out the good emotions and Marathi Kavita but show them all in front of making sure modern world is going to check in Marathi Poetry. कासवाच्या गतीने करा होईना रोज थोडी थोडी प्रगती करा खूप ससे येतील वाटेत आडवे बस त्यांना हरवण्याची हिंमत ठेवा जर तुम्हाला श्रीमंती मोजायची असेल तर नोटा मोजत बसू नका कधी चुकून डोळ्यात दोन अश्रू आले तर पुसायला किती जण येतात ते मोजा 8. लढता लढता हरलो जरी, हरल्याची मला खंत नाही… लढा माझा माझ्यासाठी लढाईला माझ्या अंत नाही… पुन्हा उठेन आणि पुन्हा लढेन 6. मात्र माणूस सुखाचे क्षण लगेच विसरतो आणि दुःख आयुष्यभर कुरवाळत बसतो.

Next

Class 5 Marathi Worksheets Download Pdf with Solutions

marathi elocution topics

The recitation was done enthusiastically. If we make them too simplistic we run the risk of minimizing or patronizing their growing sense of awareness. Well, the answer is simple. झेप घ्यायची असेल तर आपल्या परिघाच्या बाहेर घ्या म्हणजे तुम्ही खाली पडणार नाहीत कारण अवकाशात मुक्तपणे विहारल करण्याकरता आधी पृथ्वीच्या गुरूत्वाकर्षणाच्या परिघाबाहेर जावे लागते — आनंदयात्री 9. साहित्य, चित्र, संगीत, नाट्य, शिल्प, खेळ यातल्या एखाद्या तरी कलेशी मैत्री जमवा. . Ragini Patel who were welcomed by the comperes.

Next

100+ मराठी विषयावरील निबंध

marathi elocution topics

But you easily transform them into some of the best speech ideas for persuasion speeches: 4. ती फक्त स्वतःसोबतच लावा कारण, जिंकलात तर स्वतःचा आत्मविश्वास जिंकाल आणि हरलात तर स्वतःचा अहंकार हराल 6. It was indeed astounding to see how beautifully students had put their thoughts, insights, humour and delivered the speech. फरक इतकाच की, औषधांना एक्सपायरी डेट असते, पण मित्रांना नाही… -पु. हातोडयाचे घाव सोसताना दगडाला कधी खंत वाटत नाही, कारण… त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या देवपणामुळे येणाऱ्या कित्येक युगांपर्यंत सारं जग त्याच्यासमोर नतमस्तक होणार असतं. दरवळणार्या मातीचा सुगंध, त्या सुगंधा सारख माझं आयुष्य सुखकर करणारी तू…. यशाच्या शिखरावर चढताना अपयशाची एखादी पायरी येणारच… पण याचा अर्थ त्या पायरीवरच रेंगाळत बसायचं असा होत नाही.

Next

50+ Marathi Motivational Kavita

marathi elocution topics

If a subject is not complex, it makes for an easy subject. अन तुला वाटे हा तर माझा एक बहाणा — तुला पाहण्याचा, तुला भेटण्याचा. What are the hidden clues? केले कुणास्तव ते किती हे कधी मोजू नये होणार तयारी विस्मृती त्याला तयारी पाहिजे आज येथे नाचती घेतील ते पायातळी त्याला तयारी पाहिजे सत्यास साक्षी ठेवुनी वागेल तो, बोलेल जो, तो बोचतो मित्रांसही, त्याला तयारी पाहिजे पाण्यामध्ये पडलास ना? रस्त्यात काटे दिसले म्हणून मागे कधी फिरू नका जीवनात संकट आले म्हणून हळवे कधी होऊ नका ध्येय आपले यशो शिखराचे मनात जिद्द ठेवूया रंगत संगत मनी होऊन यशाची पायरी पकडूया घाबरायचं नाही कोणी कोणाला जीवन सुंदर आपण बनवायचं जरी कोणी आला आडवा तर तेथेच त्याला गार करायचं इच्छा आपली असावी स्वच्छ नाही तिला लागणार डाग अशी आशा मनी धरून यशाची धरावी सरळ वाट… 5. ज्याला शंभर किलो धान्याचं पोतं उचलता येतं, त्याला ते विकत घेता येत नाही आणि ज्याला विकत घेता येतं त्याला उचलता येत नाही. Is Fair Trade Really Fair? चालणारे दोन पाय किती विसंगत एक मागे असतो एक पुढे असतो पुढच्याला अभिमान नसतो मागच्याला अपमान नसतो कारण त्यांना माहीत असतं क्षणात सारं बदलणार असतं याचच नाव जीवन असतं याचच नाव जीवन असतं… 2.

Next

Marathi Elocution.

marathi elocution topics

वेगवेगळ्या विषयांवर Marathi Nibandh lekhan करायला सांगितले जाते, म्हणूनच आम्ही येथे देत आहोत 100+ मराठी निबंध विषय हे सर्व निबंध मराठी भाषेतील तज्ञ मंडळी द्वारे अतिशय सोप्या भाषेत लिहिलेले आहे. आपल्या स्वप्नांना नेहमी जिवंत ठेवा स्वप्नांमधील चिंगारी जर विझली तर तुमच्या स्वप्नांनी आत्महत्या केली आहे असं तुम्हाला वाटेल 8. Give it meaning, give it purpose. जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या क्षेत्रात रिस्क घेत नाही तोपर्यंत तुम्ही परफेक्ट होऊ शकत नाही 7. जरा चुकीचे, जरा बरोबर बोलू काही! Return to Top As you can see the variations of school speech topics for children are vast! अनेक सोहळे झाले अनेक कावळे झाले कुठेच आता कळपाचा आवाज का येईना? What examples and illustrations has she or he used? Or go to a library and ask for books and reference articles about your subject. आयुष्य म्हणजे सुखदुःखाचा खेळ आहे. ती घरात नाही तर मग कुणाशी बोलतात गोठ्यात हंबरणाऱ्या गायी? Hopefully this page will provide the speech idea you need very quickly.


Next